Visszatérítendő GINOP-8.3.5-18/B_4 pályázat

 • A visszatérítendő támogatás (kamatmentes kölcsön) összege: 149.000.000,-Ft
 • Szerződéskötés kelte: 2023. 07. 06.
 • Kedvezményezett neve: Új Champignons Kft
 • A kölcsönszerződés végső lejárata: 2028. 06. 15.

A kölcsön összegét a vállalkozás anyagok és szolgáltatások beszerzési költségeire, továbbá rezsi- és munkaerő költségekre fordítja.

Új, kiváló vízmegtartó képességű takaróföld előállítására szolgáló innovatív technológia kifejlesztése csiperketermesztés céljára a letermett gombakomposzt mikrobiális rekomposztálása útján

Az Új Champignons Kft. és a Szegedi Tudományegyetem konzorciuma 2021. januárjában elindította a KFI-2020-1.1.2 kutatási pályázatát. A 4 éves projektben a csiperketermesztésben keletkező nagy mennyiségű letermett gombakomposzt hasznosítására kívánnak technológiát kidolgozni. A magyarországi és európai tőzegbányák kimerülése, valamint a tőzeg bányászatának környezeti problémái évek óta foglalkoztatják a kutatókat jó minőségű takaróanyag előállítására alkalmas alternatív lehetőségek kidolgozására. A mindezidáig könnyen hozzáférhető, olcsó tőzeg takaróanyag rendelkezésre állása miatt a kutatások lassan haladtak, azonban a fenti okokból jelentős igény mutatkozik a gombatermesztéssel foglalkozó vállalkozások részéről új, stabilabb termőképességet biztosító takaróanyagok kifejlesztésére.

Jelen projektben célul tűztük ki egy olyan, kiváló vízmegtartó képességű takaróföld előállítására szolgáló innovatív technológia kifejlesztését a csiperketermesztés céljára, mely a letermett gombakomposzt mikrobiális irányított rekomposztálása révén valósul meg. A projekt során elsőként felmérjük a letermett komposzt természetes újrakomposztálódási folyamata során lezajló fizikai, kémiai és mikrobiológiai változásokat, melynek során kidolgozunk egy alapanyagok és kész takaróanyagok kémiai analitikai és mikrobiológiai változásainak nyomonkövetésére szolgáló monitoring módszert. A természetes újrakomposztálódási folyamat során vett mintákból mikroorganizmusokat (baktérium- és gombatörzseket) izolálunk, melyeket fajszintű molekuláris azonosítás után törzsgyűjteményben helyezünk el. Az izolált mikroorganizmusok gombakomposzt-kolonizációs képesség szempontjából kiemelten jelentős tulajdonságainak vizsgálata révén megteremtjük a gombakomposzt rekomposztálását és takarófölddé alakulását elősegítő mikroorganizmus-törzsek szelektálásának lehetőségét. A szelektált baktérium- és gombatörzsek fermentációs körülményeinek optimalizálását követően termék-prototípusokat hozunk létre, melyeket kezelésekben alkalmazunk a letermett gombakomposzt rekomposztálása során. Az eredményként kapott takaróföldet gombatermesztési kísérletekben teszteljük a hagyományos takarófölddel összehasonlításban.

A projekt célja a gazdasági megfontolások mellett, környezetvédelmi és nemzetgazdasági szempontból sem elhanyagolható. Az „economical circuit” biztosítása a gazdasági folyamatokban az Európai Unió kifejezett célja, a gombatermesztésben a legújabb direktíva alapján 2030-ig kellene elérni az alapanyagok és végtermékek, melléktermékek visszaforgatását, illetve egyéb irányú hasznosítását. Projektünk e cél érdekében kíván a letermett gombakomposzt hasznosítására rekomposztálási technológiát, mikrobiológiai oltóanyag prototípust létrehozni, tudniillik az országunkban hetente keletkező 2000 tonna letermett komposzt termelésbe való visszaforgatására dolgoz ki technológiát. Ezzel nemcsak gazdaságosabbá válik a termelésünk, hanem környezetvédelmi szempontból is vitathatatlan előnyökkel jár.

 • A projekt azonosítószáma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00111
 • A projekt befejezése: 2024.12.31.
 • A támogatás mértéke: 414,5 mFt (69,59 %)
 • Kedvezményezett neve: Új Champignons Kft (konzorciumi partner: Szegedi Tudományegyetem)

9 db hőkezelő alagút építése és technológiai eszközök beszerzése

A hőkezelő alagutakban, az ahhoz csatlakozó vezérléssel, légcsatornákkal, ventilátorokkal, hőcserélőkkel történik meg a gombatermesztési alapanyag kórokozóktól és kártevőktől történő mentesítése (hőkezelés). A szállító szalagok biztosítják az alagutakba történő be- és kitárolást a rajtuk elhelyezett lefordító kocsival egyetemben. A kihúzó gépek a technológia adott szakaszában a rájuk csatlakoztatott kihúzó szőnyegekkel együtt teszik lehetővé a hőkezelőkbe betermelt komposzt kihúzását és fellazítását. A szőnyegmosó berendezés a szőnyegek tisztítását biztosítja. Az ollós emelőállvány teszi lehetővé a magas építésű központi szállítószalag karbantartását, tisztítását és üzem közbeni állítását. A gépi berendezések megfelelő tisztítását a magasnyomású gőzborotva biztosítja. A mosóberendezés a szállítójárművek megfelelő higiéniai állapotát biztosítja. A FOSS analitikai berendezések és a spektrofotométer a komposzt megfelelő kémiai és mikrobiológiai állapotának monitorozását szolgálja, lehetővé téve eltérés esetén a technológia módosítását. Az informatikai eszközök a vezérléshez csatlakozva biztosítják a folyamatot felügyelő szakemberek számára a folyamatos, szükséges technológiai kontrollt, szükség esetén a beavatkozás lehetőségével.  A napcellák a létesítmény igen magas villamos energiaigényének jelentős költségét hivatott csökkenteni.

 • A projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.1-15-2015-00010
 • A projekt befejezése: 2017.08.09
 • A támogatás mértéke: 498 mFt (50 %)
 • Kedvezményezett neve: Új Champignons Kft

Komposzttételek értékesítési logisztikai rendszerének fokozása üzemi szintű hőelvonási rendszer kiépítésével

A projekt országos szinten kiemelkedő jelentőséggel bír a hazai komposztpiacon. A komposzthűtési rendszer egyedülálló lehetőségeket nyújt cégünk számára a komposztpiac bővítéséhez. Külföldön már a komposzthűtési technológiát nagyobb cégek használják, de a technológia elemei titkosak. Az a kevés számú külföldi komposzt előállító cég, amely rendelkezik a hűtési rendszerrel, mind magának dolgozza ki a számára megfelelő hűtést biztosító technológiát. Egyesek folyékony nitrogénnel dolgoznak, mi pedig a komposzt mikrobiótát kevésbé károsító mérsékeltebb hőmérsékletű és árú, folyékony szén-dioxidot kívánjuk használni. Tehát a projekt újdonságtartalmát tekintve hazai jelentőséggel bír, sok egyedi fejlesztéssel, megoldással Cégünk az értékesített komposztok jelentős hányadát exportálja. A komposzt szállításának szervezése a lökésszerű kitermelésekkel, a higiéniai kívánalmakkal, a technológia által korlátozva, valamint a táptalaj biológiai törvényszerűségei révén rendkívül nehéz feladat elé állítja cégünk értékesítési logisztikai rendszerét. Ezek közül a legkomolyabb problémát az anyagkeverék, egyébként nélkülözhetetlen, biológiai rendszere által termelt hő okozza. A biológiailag aktív komposztokban a mikrobiális anyagcsere-tevékenység következtében a hőmérséklet intenzíven emelkedik, a szerves anyagok lebomlása fokozódik. A tápanyagok intenzív bontása nyomán a csiperke számára hozzáférhető tápanyagok mennyisége a szállítási távolságtól, időtől függően jelentősen csökkenhet. Ez a szállítmány célba érését követően jelentősen korlátozza a komposztok termőképességét. Az aktív komposzt esetében a szállítással nincs lehetőségünk oly mértékben korlátozni a biológiai aktivitást, hogy az alapanyagban található mikrobák a fokozott anyagcsere tevékenységük során ne oxidálják el a termesztéshez szükséges tápanyagokat. A projekten belül a termesztési alapanyagot kívánjuk hűteni. Ennek során a tartályokban tárolt, nyomás alatt álló cseppfolyós szén-dioxid normál légköri nyomásra kerül és szárazjéggé, ill. gázzá alakul (elméletileg 50-50 %-ban). Az injektorokkal komposztba bejuttatott szárazjég-hó, átadja a szublimáláskor keletkező hőtartalmát a táptalajnak, így az lehűl. A technológiával olyan hűtést leszünk képesek biztosítani, amely visszaszorítja a mikrobák anyagcsere-tevékenységét, de nem pusztítja el azokat. Ezzel elnyújtható a komposzt hőmérsékletének emelkedése a szállítás során. A komposzt visszahűtésének mértékével, a szállítási hőmérséklettel, a komposzttételek tömegével, optimális elhelyezésével lehetőségünk nyílik szabályozni a távolság (szállítási idő) függvényében, a célba érkező komposzttételek hőmérsékletét, természetesen anélkül, hogy a szubsztrátum termőképessége csökkenne. Hasonló technológiával külföldön csak kísérleti rendszerben történtek próbálkozások, és tudomásunk szerint, hazánkban elsőként vezetnénk be a komposzthűtési rendszert.

 • A projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.1-15-2015-00032
 • A projekt befejezése: 2019.10.31
 • A támogatás mértéke: 201,7 mFt (51,61 %)
 • Kedvezményezett neve: Új Champignons Kft

A gombaipari termékpálya ökológiai gazdálkodásra történő átállásának előmozdítása, termésbiztonság fokozása és új, funkcionális gombaalapú élelmiszerek előállítása

A projekt eredményeként egy komplex kémiai, higiéniai, kórtani felmérések eredményeit szintetizáló új innovatív, biológiai védekezésen alapuló csiperkegomba termesztéstechnológia jön létre. Ez a technológia tartalmaz egy kórokozó-kártevő, monitoring rendszert. A digitális képek elemzése látható és különböző spektrális tartományban számos szakterületen eredményesen alkalmazott technológia, amely gombakultúrákra eddig még nem volt kidolgozva. Így a gombatermesztés számára kidolgozandó kórokozó-, kártevő- monitorozó rendszer egyedüli lesz a piacon. A projekt keretében szintén kifejlesztendő biológiai készítmények hatékony védekezést tesznek lehetővé a csiperkegomba termesztés legfontosabb kórokozóival szemben. Ez a fejlesztés nagy jelentőséggel bír, mivel a gombakultúrákban alkalmazható készítmények száma folyamatosan csökken, mára csupán két készítmény engedélyezett. A kutatási munka eredményeként képesek leszünk olyan élelmiszert előállítani, ami egészséges helyi élelmiszert biztosít a fogyasztók számára, ezáltal egyaránt hatékonyan hozzájárul az egészséges társadalom és jólét kialakításához és fenntartásához. Kiemelt jelentőséggel bír, hogy a technológia alkalmazásával olyan peszticidmentes élelmiszereket tudjunk előállítani, amelyek emelt dózisban tartalmaznak esszenciális mikroelemet, például szelént, cinket, valamint mangánt, illetve D-vitamint. A projekt eredményeként olyan friss piaci és szárított funkcionális gombatermékek fognak rendelkezésünkre állni, amely táplálkozás-élettani szempontból rendkívül kedvező hatást fejtenek ki az emberi szervezetre.

 • A projekt azonosítószáma: GINOP-2.2.1-15-2016-00006
 • A projekt tényleges befejezése: 2021.09.30.
 • A támogatás mértéke: 655 774,9 mFt (73,02 %)
 • Kedvezményezett neve: Új Champignons Kft

Tőzeg és letermett komposzt alapú virág- és palántaföld termékcsalád és légáteresztő képesség mérésen alapuló mérőműszer prototípusának kifejlesztése       

Projektünk tudományos újításai közül igen jelentősnek tekinthető, hogy új technológiát fejlesztünk ki a letermett komposzt alapú virágföld keverékek előállításának megvalósítására, illetve, hogy ezen új módszerek kifejlesztéséhez egy légáteresztő képesség mérésen alapuló monitoring minősítési rendszert építünk ki. A monitoring rendszer alapján az alapanyagok (letermett komposzt, tőzeg, adalékanyagok) helyszíni minősítésével a végtermékek kiváló minősége és állandósága biztosítható. A komplex nyomonkövetési rendszer a vállalkozásunkban működtetett ISO 9001 rendszerbe illeszkedik, a minőségirányítás legnehezebb feladatára nyújt megoldást, tudniillik a folyamatok kontrollját teszi lehetővé releváns, objektív mérési adatok szolgáltatásával. Mindezidáig a letermett komposzt felhasználására ilyen céllal nem találunk példát a szakirodalomban, a projektünk egyedülállónak nevezhető. A projektben kifejlesztendő mérőműszer prototípusának felhasználása új megközelítését jelenti a komposzt és tőzeg, valamint a végtermékek minősítésének, mert akár egyetlen paraméter mérésével képes megfelelő minőségű virágföldek előállítását megalapozni. A technológiai sor másik kimagasló innovációja a csillagfürt, mint magas fehérjetartalmú növény felhasználása a virágföld keverékek kialakítására, mivel a növény alkalmas lehet a szója helyettesítésére, ezáltal fontos etikai és szakmai problémák megoldására. A csillagfürt a növények számára hasznosítható formában szolgáltatja a nitrogéntartalmú vegyületeket, így a belőle készített adalékanyagok felhasználásával várhatóan kimagasló termőképességű virág- és palántaföldek készíthetők. A projektben kidolgozandó csillagfürt adalékanyagok későbbi továbbfejlesztési lehetőségeként említést érdemel annak élelmiszeripari hasznosítási lehetősége, melyre már vannak példák hazánkban, de átütő hasznosítása még várat magára. A csillagfürt kivonatok készítésénél fontos szempont lesz a fehérjekivonatok pH szerinti frakcionálása, az így szétválasztott fehérjék különböző hasznosulásáról, hasznosíthatóságáról is képet kaphatunk a pályázati munka által, így nemcsak a gazdasági szféra, hanem a tudományos publikum számára is érdekes eredményekkel szolgálhat projektünk.

 • A projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.7-15-2016-00079
 • A projekt befejezése:2019.07.19
 • A támogatás mértéke: 129 mFt (55 %)
 • Kedvezményezett neve: Új Champignons Kft

3,888MW összteljesítményű fotovoltaikus kiserőmű építése Demjénben

Az ún. „zöldenergia” előállítása egyre növekvő jelentőséggel bír, ami többek között nemzetgazdasági, de összeurópai, sőt világméretű cél is egyben.

Az Új Champignons Kft az ún. KÁT-rendszerben igényelt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott engedély birtokában 3,888MW összteljesítményű fotovoltaikus kiserőművet (köznapi nevén napelemparkot) tervezett megépíteni.

A MEKH által kiadott engedély 25 éves működést biztosít.

A projekt országos összehasonlításban is jelentős, tekintve, hogy a piacon gyakori 486kW-os napelemes kiserőművekhez képest 8-szoros méretben tervezte a beruházást. A várható éves megtermelt elektromos energia hozzávetőlegesen 4.000-5.000MWh, ami egy átlagos mai magyar háztartás havi 180,1kWh-s villamosenergia-felhasználását figyelembe véve (forrás:KSH) egy 4-5.000 fős kisváros lakossági villamosenergia-igényét képes fedezni.

A vállalkozás a projektet a GreenPlan Energy Kft, mint generálkivitelezővel kötött szerződés keretei között valósította meg.

 • A pályázati kiírás azonosítója: GINOP-8.4.1/B-16 „Energiahitel”
 • A projekt befejezése: 2019. 06. 14.
 • A projekt nettó összköltsége: 1.098.000.000,-Ft
 • A visszatérítendő támogatás (kamatmentes kölcsön) összege: 988.200.000,-Ft
 • A kölcsönszerződés végső lejárata: 2033. 06. 15.
 • Kedvezményezett neve: Új Champignons Kft