1. Új gombakomposzt hőkezelő alagutak zárt rendszerű technológiai fejlesztései szelektált mikroorganizmusok bevonásával

A jelenlegi projekt célja új technológiai fejlesztések bevezetése a gombakomposzt előállításban a komposzt mennyiségének és minőségének javítása céljából, továbbá a komposztálásból eredő káros környezeti hatások csökkentése új, zárt rendszerű technológiák bevezetésével.

A célok megvalósítása érdekében a következő feladatokat kívánjuk megvalósítani:

1. A komposztálás technológiájába illeszthető, a komposztálási folyamatot előnyösen befolyásoló starterkultúrák előállítása.

A munka ezen szakaszában a komposztálás különböző fázisaiból származó, a komposztálás mikrobiológiai folyamait előnyösen befolyásoló, mezo- és termofil mikrobák izolálását, szelekcióját és fermentációját kívánjuk megvalósítani, starter előállítás céljából.

2. A II. és III. fázisú gombakomposztálás rendszerébe új, zárt rendszerű, innovatív technológiák bevezetése.

E feladatpontban korszerű technológiát biztosító alagút hőkezelőket kívánunk kialakítani. A hőkezelőkben kiépítjük a szilárd vagy folyadék fermentációval előállított mikrobatenyészetek beoltására szolgáló oltóeszközöket, ezáltal képesek leszünk a komposztálódás folyamatát irányítani, a komposzt minőségét javítani.

3. IV. fázisú komposzt előállításának zárt rendszerű technológiai kidolgozása.

Magyarországon elsőként kívánunk arra vállalkozni, hogy negyedik fázisú gombakomposztot állítunk elő. Ehhez zárt, precízen, klimatizált és megfelelően szigetelt átszövető és termőre fordításra szolgáló (”sodrató”) gombaházat kívánunk kialakítani, ahonnan a komposzt egyenesen a termesztőkhöz kerül.

A kutatás eredménye a következőkben fog megmutatkozni:

Az irányított komposztálási folyamatnak és a rövidített komposztálási időnek köszönhet_en, javul a termesztett csiperke minősége, illetve a terméshozama. Bővülhet a gombakomposzt alapanyagként felhasználható összetevők köre. A remélt biotechnológiai eljárással lerövidített komposztálási technológia lehetővé teszi a nem megfelelő textúrájuk miatt a csiperke komposzt készítéséből egyelőre kizárt egyéb szalmaféleségek (árpa, rozs) felhasználását. A minőségi problémák miatt fel nem használt búzaszalma hasznosíthatóvá válik. Javul a broiler csirkék alól származó csirketrágya és a komposztkészítésre eddig alkalmatlan, túlérett trágya felhasználási lehetősége (Amelynek tárolása illetve hasznosítása sok gondot okoz a kisebb telepek esetében.)

A rövidített komposztálási ciklusnak köszönhetően csökken a csirketrágya tárolásából valamint a komposztkészítés első fázisából származó környezeti terhelés mértéke (ammónia, kéntartalmú vegyületek). Új, szelektív, minőségében állandó összetételű, jobb termőképességgel rendelkező

III. fázisú gombakomposzt.

Olyan új, zártrendszerű alagút hőkezelők, amelyekben lehetőség van a gombakomposztok homogén beoltását biztosító oltóeszköz beépítésére. A starterkultúrákkal oltott komposztok előállításának technológiája. Információk az új technológiával készített komposztok termesztési jellemzőiről.

Rendelkezésünkre fog állni egy IV. fázisú gombakomposzt előállítására szolgáló szigetelt, precízen klimatizálható épület, amely a termesztés lappangási, termőrefordítási időszakát biztosítva, lehetőséget teremt az éves telepítések számának növelésére és a termesztés biztonságosabbá tételére.

2. Korszerű, összetett élelmiszerhigiéniai technológiai rendszer kidolgozása fokozott volumenű, fenntartható és biztonságos gombaelőállítás biztosítására, új műszaki-technológiai megoldások alkalmazásával

A hazai gombatermesztés egyik legnagyobb gondja, hogy a kultúrában engedélyezett növényvédő szerek híján csak magas szintű higiéniai technológiák alkalmazásával lehet megakadályozni az akár 100%-os termésveszteséget okozó kórokozók elszaporodását. A napi termelési gyakorlat azt mutatja, hogy a technológiai rendszerben illetve a légtérben lévő mikrobás fertőzések következtében kialakuló részbeni foltos gombabarnulás az előállított tételek 20% – át érinti. Ezen tételek csak alacsonyabb minőségi kategóriába sorolhatók, vagy megsemmisítésre kerülnek, így évente 120M Ft árbevétel csökkenés jelentkezik. Az itthon leginkább elterjedt, hagyományos technológiai berendezésekben a fertőzések elkerülése nagyobb odafigyelést, precízebb szabályozást igényel, mint a korszerű, hollandágyas termesztőházakban. A technológia átépítése olyan költséggel járna, amely nem térülne meg ésszerű időn belül, viszont technológiai újítások alkalmazásával jelentőseredményeket lehet elérni. A megoldás egy komplex, a technológia minden lépésére kiterjedő, nagy pontosságú higiéniai rendszer kialakítása. Az újonnan kidolgozott higiéniai technológiai rendszer a fertőzést megelőző intézkedésektől az aktív beavatkozáson át a műszeres monitoringig terjed. Az új, illetve továbbfejlesztett megoldások, eljárások, műszerek jövőbeli alkalmazhatósága túlmutat a gombatermesztésen, hiszen hasonló problémák, más termékek (pl.: érlelt húsáruk) gyártása során is előfordulhatnak, ily módon azok gazdasági értéket képviselnek és jövőbeni potenciális bevételi forrásnak tekinthetők. Fejlesztéseinknek köszönhetően ugrásszerűen csökken a termésveszteség mennyisége és a vevői kifogások száma, úgy, hogy a technológiai hatékonysága és a termék biztonsága is nagyban javul. Mindez jelentsen növelni fogja a gombatermesztés jövedelmezőségét.

A kifejlesztendő komplex technológiával a fertőzést kialakító folyamatok hátterének tudományos feltárásával és új műszer prototípusok létrehozásával célzottan, nagy hatékonysággal, de alacsony beruházási és működési költséggel megelőzzük a kórokozósejtek a gomba, ill. a komposzt felületére jutását, ott történő csírázását, későbbi újraszóródását. A komplex rendszerünk elemei az alábbiak:

1.-1, A veszélyek elemzését e célra adaptált FMEA módszerrel végezzük, ez alapján szisztematikus minőségellenőrző méréseket végzünk, így elkerüljük, megelőzzük a jövőbeni veszélyeket.

2.-2, A belépő levegő kórokozó tartalmának on-line monitorozása e célra újonnan kifejlesztett, specifikus QCM-alapú bioszenzorral.

3.-A légtér-fertőtlenítés hatékonyságát egy új berendezéssel fokozzuk, mely egyedi szerkombinációk és mikrobaölő UV-fényforrások együttes, optimalizált alkalmazására épül, valamint egy új, általunk optimalizált porlasztóegységet is tartalmaz. Az intenzitás vezérlése automatizált, a QCM-szenzorral összekapcsolt és az aktuális klimatikus viszonyokat is figyelembe veszi.

4.-A termesztőházak és a termőtestek felületfertőtlenítésére egyaránt nagy hatékonyságú elektrolizált oxidáló vizet használunk, melyet új, a projektben kifejlesztett berendezéssel állítunk elő.

5.-A termesztés biztonságának fokozására, a komposztból származó fertőzések megelőzésére mikrohullámú berendezést fejlesztünk ki, mely a termesztő berendezésben a becsírázás előtt nagy hatékonysággal képes elpusztítani a kórokozók képleteit.

A projekt során az alábbi prototípusok kerülnek kifejlesztésre:

1.-Levegő penésztartalmának on-line monitorozására alkalmas új, QCM típusú bioszenzor

2.-Specifikus légtér-fertőtlenítő berendezés nedvességszabályozással kombinálva, mely egyesíti a vegyszeres és UV-kezelés előnyeit 3.-Költséghatékony, környezetbarát elektrolizált, oxidáló hatású vizet előállító berendezés a felületfertőtlenítéshez

4.-A páratartalom szabályozására alkalmas, új szoftverekkel ellátott és az egyedi rendszerhez adaptált műszer

5.-Mikrohullámú takaróföld-fertőtlenítő berendezés a biztonságos és fenntartható gombatermesztés biztosításához

3. Győri telephely technológiai és infrastrukturális fejlesztése

Cégünk nagy beruházási projektek megvalósításával jelentős tapasztalattal rendelkezik már. Mivel célunk a győri telephely teljes körű technológiai és infrastrukturális korszerűsítése, projektünk tervezése a telephely jelenlegi felszereltségének pontos műszaki kiértékelését követően történt meg, a tevékenységek folyamán megfigyelt gyengeségek kiküszöbölése, nagyobb hatékonyság elérése szem előtt tartásával.

A projekt keretében tehát, a két hőkezelő alagút átalakítását túlmenően, a legfontosabb, a folyamat eredményének minőségét leginkább befolyásoló új gépek is beszerzésre kerültek, az alábbiak szerint.

1. Dúsítószóró berendezés:

A cég jelenlegi dúsító-szóró berendezése a szóró dob kialakítása miatt kizárólag csak a szója alapú és azon belül is csak egy szűk szemcsenagyságú termék kijuttatására képes, holott a piacon egyre inkább a tolliszt alapú, magas fehérjetartalmú termékek dominálnak. A dúsító-szóró berendezés egyaránt alkalmas a tolliszt alapú, szója alapú, illetve ezen összetevők bármely arányú keverékének kijuttatására. A berendezés alkalmazásával javítani lehet végtermékünk minőségét, mind a termésátlagok, mind a gombaminőség tekintetében.

2. Blokkosító gép:

Cégünk rendelkezésére álló blokkosító berendezés műszaki állapotából fakadóan alkalmatlan a folyamatos munkára, beállítási lehetőségei nem teszik lehetővé a lótrágya alapú komposzt esetén gyakran előforduló nagy sűrűségű alapanyag megfelelő tömörítését. Kiszállításuk jelentős része blokkos alapanyag lenne, a fenti okokból kifolyólag megfelelő minőségben korszerűsítés hiányában azokat teljesíteni nem tudjuk, esetenként zsákos alapanyaggal pótoljuk ezt a hiányt.

3. Betermelő gép:

Üzemegységünkben jelenleg meglévő betermelő egység korszerűtlen kialakítása miatt rendkívül alacsony kapacitású. A hőkezelő alagutak betermelése 5-6 órát vesz igénybe, a rendkívül hosszú időtartam miatt a betermelés végére a komposzttömeg jelentős része levegőtlenné válik – rendszerint az első harmad bemelegedése folytán jelentős hőmérséklet különbség alakul ki az alagút horizontális tengelye mentén. E két okból kifolyólag a komposzt minősége ingadozó.

A berendezni kívánt berendezés segítségével a hőkezelő alagutak maximum 2 óra alatt betermelésre kerülhetnek, stabilizálva a komposztminőséget.

4. Traymaster homogenizáló és nedvesítő berendezés

Cégünk jelenleg nem rendelkezik a komposzt homogenizálására szolgáló berendezéssel. A minőségi komposztgyártás legfontosabb kiindulási pontja az alapaanyagok megfelelő homogenizálása. Amennyiben a trágyarészek nincsenek egyenletesen elkeverve a szalmás frakcióval, a trágyában szegény részek nem biztosítanak megfelelő tápanyagot a termesztett csiperkének., a túl sok trágyát tartalmazó csomók pedig egyrészt kiindulási gócként szerepelnek a konkurens penészek elszaporodásához.

5. Komposzt fogadógarat és behordó csiga

A jelenleg üzemben lévő garat műszakilag alkalmatlan a zsáktöltő berendezés folyamatos és egyenletes ellátására, így a zsáktöltés során jelentős súlykülönbségek alakulnak ki a zsáksúlyok tekintetében. Az egyenlőtlen zsáksúly folyamatos vevői panaszt okoz, mivel a termesztésben a technológiai folyamatok nem végezhetőek el előírás szerint.

6. Módlázó gép

A berendezés alkalmas az első fázisú komposztálás során a nedvesített alapanyag keveréket szabályos keresztmetszetű ún. módla formába húzni, miközben homogenizálja azt. A forgatódob után az önjáró berendezés a komposztból szabályos téglalap keresztmetszetű halmot készít állítható szélességben terelőlemezek segítségével.

7. Gombaspóra szóró berendezés

A berendezés lehetővé teszi a második fázisú komposztba történő egyenletes gombacsíra elosztását, a gombacsíra szemek épségének megőrzése mellett. A berendezés garatjába juttatott gombacsíra a speciálisan kiképzett felületű szóródobra kerül, melynek felszíni mélyedésébe beülő csíraszemek a berendezés alatt elhaladó bordás szállítószalagra kerülnek.

8. VOLVO L 60 G és VOLVO L 120 G, JCB 535-95 Agri Super, GEHL 5640 önjáró komposztrakodó

Két különböző kapacitású Volvo G típusú homlokrakodó, valamint a JCB és GEHL márkájú, különböző rakodási kapacitású, a különböző típusú, állagú anyagok, különböző típusú terepeken, eltérő egységnyi mennyiségek emelésével, különböző távolságokra és magasságra történő mozgatására alkalmas különböző rakodógépek kerülnek beszerzésre, melyek a komposztüzem összetett és nagyon időigényes rakodási munkálatainak szakszerű ellátáshoz, a projekt hatására megnövekedő termelési potenciájának hatékony kihasználásához külön – külön szükségesek.

A rövid, intenzív komposztálási technológia heti menetrendje a megfelelő komposztminőség érdekében megköveteli a fenti időtartamok szigorú betartását. A megfelelő emelési tömeg elérése érdekében a beszerezni kívánt homlokrakodóra speciális, a gyári nagyobb, rázárható villarésszel ellátott kanalat gyártatunk, mely a gép üzemszerű működése esetén lehetővé teszi a fenti mennyiségek megfelelő időtartam alatti mozgatását. 

4. Csiperkegomba termesztéséhez szükséges komposzt előállításának korszerűsítése

Cégünk nagy beruházási projektek megvalósításában jelentős tapasztalattal rendelkezik már. Projektünk tervezése régen elkezdődött, a tevékenységünk folyamán megfigyelt gyengeségek, nehézségek kiküszöbölése, nagyobb hatékonyság elérése érdekében mostanra állt össze a legfontosabb, a folyamatot leginkább elősegítő gépek listája.

A szükséges gépek-berendezések a következők:

–          Második fázisú komposzt kihúzógép:

A hőkezelt komposzttömeget a kihúzógép speciális szőnyeg segítségével folyamatosan termeli ki a hőkezelő egységből, miközben a csatlakozó csíraszóró berendezés a kihúzási sebességnek megfelelően adagolja a megfelelő mennyiségű micéliumot a komposzthoz. Az egyenletes, folyamatos és a teljes hőkezelő egység szélességben történő kihúzásnak köszönhetően jelentősen lerövidül a csírázási idő, javul a kitermelt komposzt homogenitása, egyenletesen adagolhatóvá válik a gombacsíra. A berendezés beszerzése jelentősen csökkenti a fertőzés veszélyét, szavatolja a homogenitást.

–          Harmadik fázisú komposzt kihúzógép:

A második fázisú komposzt becsírázása után 14-16 nappal történik a csiperke micéliumával dúsan átszőtt ún. harmadik fázisú komposzt átszövető alagutakból történő kitermelése, csomagolása, szállítójárműre rakodása. A kitermeléskori 18-20 C fokos komposzt hőmérséklete a kitárolást követő 3-4 órán belül melegedésnek indul és amennyiben eléri és tartósan meghaladja a 30-32 C fokot, jelentős, akár teljes terméskieséssel lehet számolni az esetleges fertőződés miatt. A beszerezni kívánt III. fázisú kihúzógép biztosítja (akárcsak a csírázás esetén) a folyamatos, nagy kapacitású, gyors kitermelését az átszövető alagútnak, ezáltal garantálva, hogy a termesztési alapanyag megfelelő menőségben érkezzen meg a felhasználás helyszínére.

–          Dúsítószóró:

A beszerezni kívánt dúsítószóró adagoló rendszere vezérelt egységben a kihúzó berendezéssel, lehetővé teszi a termésátlag – növelő speciális dúsítóanyag egyenletes adagolásáról a komposzt kitermelése közben.

–          Zsáktöltő berendezés:

A kiemelt harmadik fázisú anyag megfelelő csomagolását a mérőcellával ellátott zsáktöltő berendezés végzi, mely a korábbi modellel ellentétben nem a kezelő szemrevételező adagolásától függően végzi a zsákok töltését, hanem programozható mérőcellás egységének köszönhetően a felhasználó által beállított, pontos súlykorlátok között. Az azonos méretű és súlyú csomagolás jelentősen megkönnyíti a végfelhasználók munkáját, a gombatermesztési technológia megfelelő betartását.

–          VOLVO L 60 G és VOLVO L 120 G

A két különböző kapacitású Volvo G típusú homlokrakodó rakodási kapacitása szükséges a komposztüzem bővítése utáni termelési potenciájának hatékony kihasználásához.

A mérőcellás homlokrakodót a komposzt alapanyagainak összeméréshez, nedvesítéséhez, a kiindulási keverék kazalba rakásához, az első fázisú bunkerek be-, át-, és kitermeléséhez, valamint a hőkezelő alagutak betermeléséhez használjuk majd. Az említett munkafázisonként ez (a szakaszok közötti szárazanyag és vízveszteség miatt csökkenő tendenciát mutató) mintegy 2200 – 1700 tonna anyag mozgatását teszi szükségessé, az alapanyagok összemérése és nedvesítése esetén heti öt munkanapra osztva, a többi munkafázis esetén pedig napi 8-10 óra időtartam alatt. A rövid, intenzív komposztálási technológia heti menetrendje a megfelelő komposztminőség érdekében megköveteli a fenti időtartamok szigorú betartását. A megfelelő emelési tömeg elérése érdekében a beszerezni kívánt homlokrakodóra speciális, a gyári nagyobb, rázárható villarésszel ellátott kanalat gyártatunk, mely a gép üzemszerű működése esetén lehetővé teszi a fenti mennyiségek megfelelő időtartam alatti mozgatását. A homlokrakodók nagy kapacitásának igényét nem csupán a napi összes mozgatandó anyag rendkívül nagy mennyisége indokolja, de a bunkerek illetve hőkezelő alagutak esetén a betermelő rendszerek folyamatos ellátásának szükségessége miatt is kiemelten fontos.

A komposztálás első fázisa 10.000 nm-es térbetonon folyik, itt a homlokrakodóval megteendő fordulónkénti átlag távolság 250-300 m. A bunkeres komposztálás 1700 nm-en történik, a homlokrakodónak fordulónként átlag 100-110 métert kell megtennie. Az előbbi munkafolyamat során kettő homlokrakodó, az utóbbi során egy homlokrakodó szükséges a rendszerek folyamatos ellátásához. A kisebb homlokrakodó villável ellátva a szalmabálák rakodását is végezni fogja.

–          Targonca ( 2t, 5 x 2 kW )

A pályázat keretében beszerezni kívánt targoncával végezzük az anyagmozgatást: egyfelől a gombacsíra szállítójárműtől történő lerakodását és a hűtőbe való berakását, másfelől pedig a harmadfázisú komposzt tápanyagtartalmának növelését szolgáló dúsítószer lerakodását és a dúsítószóróhoz történő szállítását, valamint a komposzttal együtt értékesített takaróföld le- és felrakodását. Üzemzavar esetén a targoncával történik a kézi erővel nem mozgatható alkatrészek ki- és beszerelése is.